ప్రశాంతంగా ఉన్న అగ్నిపర్వతాన్ని నిద్రలేపితే ఏం జరుగుతుందో మీరే చూడండి! (వీడియో)

అగ్నిపర్వతాలు నివురుగప్పిన నిప్పులాంటివి. అవి ఎప్పుడు ఎలా విస్ఫోటనం చెందుతాయో… ఎంతటి విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తాయో… ఎవరికీ తెలియదు. ఒక్కసారి అగ్నిపర్వతం బధ్ధల్లై… లావా వెదజల్లటం మొదలైందో… అది ఎంత దూరం వెళుతుందో! ఎప్పటికి చల్లారుతుందో! ఊహించలేం. నిజానికి ఈ వాల్కెనోస్ అనేవి వరల్డ్ లో మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్స్. ఇవి ఎక్స్ ప్లోడ్ అయినప్పుడు చుట్టుపక్కల కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకూ లావా ప్రవహిస్తుంది. అంతేకాదు, ఆ ప్రాంతంలోని వాతావరణం మొత్తం బూడిదతో నిండిపోయి… పొల్యూట్ అయి …

ప్రశాంతంగా ఉన్న అగ్నిపర్వతాన్ని నిద్రలేపితే ఏం జరుగుతుందో మీరే చూడండి! (వీడియో) Read More »