గడియారాలన్నీ 10-10 సమయమే ఎందుకు చూపుతాయి?

సాదారణంగా మనం ఏదైనా వాచ్‌ షాప్ కు వెళ్ళినప్పుడో… లేదా గూగుల్‌లో వాచ్‌ ఇమేజ్ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడో… అక్కడ సమయం 10 గంటల 10 నిమిషాలు సూచిస్తుంది. ప్రతి గడియారం ఇలా 10-10 టైమింగ్‌ నే ఎందుకు చూపిస్తుందని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? లేదు కదూ! ఒక్కసారి థింక్ చేయండి మన చిన్నతనంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది. కాకపోతే అప్పుడు మనమది లైట్ తీసుకొని ఉంటాం.  నిజానికి దీని వెనుక ఓ సైంటిఫిక్ …

గడియారాలన్నీ 10-10 సమయమే ఎందుకు చూపుతాయి? Read More »