రామానుజన్ సంఖ్య

భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు శ్రీనివాస రామానుజన్ పేరు పెట్టబడిన  సంఖ్య 1729. ఇది "టాక్సీక్యాబ్ నంబర్" అని కూడా పిలువబడుతుంది.

గ్రాహం సంఖ్య 

గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు రోనాల్డ్ గ్రాహం పేరు పెట్టబడిన ఈ భారీ సంఖ్య చాలా పెద్దది. ప్రతి అంకెను ఒక చిన్న కణంపై వ్రాసినా కూడా విశ్వం మొత్తం సరిపోదు.

ఇన్ఫినిటీ 

ఇన్ఫినిటీ  అంటే అనంతం, అంతం లేనిది లేదా ఏదైనా సహజ సంఖ్య కంటే పెద్దది. అంతం కాని అన్ని సంఖ్యల కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

గోల్డెన్ రేషియో

ఇది తరచుగా గ్రీకు అక్షరం φ (ఫై) గుర్తుతో సూచించబడుతుంది, ఇది 1.61803398875కి సమానమైన సంఖ్య. అంతేకాదు, ఇది జియోమ్యాట్రిక్ రిలేషన్ షిప్ ని తెలియచేస్తుంది.  

అతీంద్రియ సంఖ్యలు

π (pi) మరియు e వంటి ఈ సంఖ్యలు ఆల్ జీబ్రాకి సంబంధం లేని వాస్తవ సంఖ్యలు. వీటి డెసిమల్స్ రిపీట్ కాకుండా కంటిన్యూగా కొనసాగుతాయి. 

ఊహాత్మక సంఖ్యలు

ఇవి ఊహాజనిత యూనిట్‌ను కలిగి ఉంటాయి, ఇది i ద్వారా సూచించబడుతుంది, ఇది i² = -1 గా నిర్వచించబడింది. 

గూగోల్‌ప్లెక్స్

గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఎడ్వర్డ్ కాస్నర్ చేత రూపొందించబడిన గూగోల్‌ప్లెక్స్ అనేది ఊహించలేనంత పెద్ద సంఖ్య, 1 తర్వాత గూగోల్ (10^100) సున్నాలను సూచిస్తుంది.

ఫ్రాక్ట్రాన్

ఫ్రాక్ట్రాన్ అనేది భిన్న సంఖ్యలను లేదా నిష్పత్తుల భాగాలను సూచించే మార్గం. ఇది సాధారణంగా స్లాష్ ("/")తో వేరు చేయబడే  లవం మరియు హారంగా వ్యక్తీకరించబడతాయి.  

ట్రీ(3)

గ్రాఫ్ సిద్ధాంతంలో కనిపించే భారీ సంఖ్య ఈ ట్రీ(3). 3 రంగుల గ్రాఫ్‌ల యొక్క సీక్వెన్స్ ని సూచిస్తుంది. 

ఒమేగా

ఫ్రాక్ట్రాన్ అనేది భిన్న సంఖ్యలను లేదా నిష్పత్తుల భాగాలను సూచించే మార్గం. ఇది సాధారణంగా స్లాష్ ("/")తో వేరు చేయబడే  లవం మరియు హారంగా వ్యక్తీకరించబడతాయి.