చనిపోయిన పిల్లను ఎత్తుకుని తల్లి ఏనుగు పడ్డ తపన చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు! (వీడియో)

ఏ తల్లి అయినా తన బిడ్డ ప్రాణాలను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరమే వస్తే తన ప్రాణాలను సైతం ఫణంగా పెడుతుంది.  అది మనిషి అయినా సరే! పశువు అయినా సరే!  తల్లి ప్రేమలో మాత్రం ఎలాంటి తేడా ఉండదు. తాజాగా అలాంటి ఇన్సిడెంటే ఒకటి ఇప్పుడు జరిగింది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని బనార్హాట్ బ్లాక్‌లో ఉన్న డోర్స్ ప్రాంతంలో చునాభతి టీ తోట ఒకటి ఉంది. అక్కడ సుమారు  30-35 ఏనుగులు ఉన్న గుంపు ఒకటి ఉంది. ఆ గుంపులో …

చనిపోయిన పిల్లను ఎత్తుకుని తల్లి ఏనుగు పడ్డ తపన చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు! (వీడియో) Read More »