సినిమాను మించిన ఛేజింగ్ సీన్ (వీడియో)

రోడ్డుపై వాహనదారులను గుద్దుకుంటూ వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఓ మారుతి సుజుకి డిజైర్ కారు. వెనకాలే మరో స్కార్పియో ఆకారుని చేజ్ చేసుకుంటూ దూసుకు వస్తుంది. ఇదంతా ఓ ఇరుకు రోడ్డులో సాగిపోయింది. ఈ దృశ్యాన్ని ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న వారంతా విచిత్రంగా చూస్తున్నారు. ఇదేదైనా సినిమా షూటింగేమో అని అనుకున్నారు కూడా.  కానీ కాదు, ఇది రియల్ చేజింగ్ సీన్. ముందుగా కార్లో వెళుతున్నది దొంగలు. వెనుక  స్కార్పియోలో వారిని చేజ్ చేస్తున్నది పోలీసులు. ఇదంతా …

సినిమాను మించిన ఛేజింగ్ సీన్ (వీడియో) Read More »